วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

เยี่ยมเยียนโรงเรียน

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  มีความรู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับ นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตประเวศ  และคณะ  ในการมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน  คลิกดูภาพ


วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมกีฬาสี เพื่อวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

            โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรม กีฬาสี เพื่อวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ "ความรู้  คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"   คลิกดูภาพ

 


วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่"  คลิกดูภาพ
 


ต้อนรับครูบรรจุใหม่

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของโรงเรียน   2  ท่าน  คือ   นายวิสิทธิ์  โทแก้ว  และนางสาวสาริศา  พิมพ์พันธุ์  คลิกดูภาพวันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรม English is Fun

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรม English is Fun  ให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมเกมต่างๆ ร่วมกัน  คลิกดูภาพ
                       
                       
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือสามัญและยุวกาชาด 2

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและยุวกาชาด 2 ในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2558  โดยได้รับเกียรติจากคุณพูลฤทธิ์  เป็นประธานรอบกองไฟ  และคณะวิทยากรพิเศษ  มาสร้างสีสรรให้กับกิจกรรมรอบกองไฟ  คลิกดูภาพ
 


วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับการประเมินสภาพแวดล้อม

   โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  รับการประเมินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดสภาพแวดล้อม "ส่วนให้บริการ"  ของโรงเรียน  คลิกดูภาพ