วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Suraosalaloy Variety in Concert

       โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดงาน Suraosalaloy Variety in Concert  ภายใตัโครงการทักษะทางดนตรี  กับ KPN  โดยมี ท่าน ณรงค์ จงแจ่มฟ้า  เป็นประธานในพิธี  ดร.ประยูร  ครองยศ  คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  คลิกดูภาพ

 


วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

รับการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อม

       โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  รับการประเมินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม จากบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  คลิกดูภาพ

 


วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ทดสอบร่างกาย

          โรงเรียนสุเหร่าศาลอย  จัดการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกดูภาพ

 


วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

อบรมสิ่งแวดล้อม

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ส่งตัวแทนนักเรียนโครงการ ECO School  "พี่นำน้องรักษ์น้ำ สัญจร"  มาอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการอบรมการทำน้ำอีเอ็ม  ดูแลบ่อดักไขมัน  คลิกดูภาพวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

ชื่นชมตัวแทนนักเรียน

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสนามอาชีพ เขตประเวศ  ณ พาราไดซ์  โรงเรียนขอชื่นชมในความสามารถของนักเรียน  คลิกดูภาพวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

แสดงโชว์

      โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแสดงเปิดงานสนามอาชีพ ณ พาราไดซ์  คลิกดูภาพวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

กีฬาสี เพื่อวันเด็กแห่งชาติ

  โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกดูภาพ