วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

มหกรรมการศึกษา เขตประเวศ

    โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมจัดงานมหกรรมการศึกษา   เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  ณ พาราไดซ์พาร์ค  ระหว่างวันที่  23 - 25  มีนาคม  2559  คลิกดูภาพ

 


วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แนะแนวการศึกษาต่อ

      โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีโรงเรียนที่มาแนะแนวดังนี้  โรงเรียนอ้ามานะศึกษาศาสตร์  โรงเรียนมัธยมสุวิทย์ฯ   เป็นต้น  คลิกดูภาพวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สอบวัดระดับคุณภาพ

           โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดสอบวัดระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5  คลิกดูภาพมอบเกียรติบัตรผู้นำลูกเสือ-ยุวกาชาด

           โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนการฝึกอบรมผู้นำลูกเสือ-ยุวกาชาด  ของสำนักงานเขตประเวศ  ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกดูภาพวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Suraosalaloy Variety in Concert

       โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดงาน Suraosalaloy Variety in Concert  ภายใตัโครงการทักษะทางดนตรี  กับ KPN  โดยมี ท่าน ณรงค์ จงแจ่มฟ้า  เป็นประธานในพิธี  ดร.ประยูร  ครองยศ  คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  คลิกดูภาพ

 


วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

รับการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อม

       โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  รับการประเมินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม จากบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  คลิกดูภาพ

 


วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ทดสอบร่างกาย

          โรงเรียนสุเหร่าศาลอย  จัดการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกดูภาพ