วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมวัยใส ห่วงใยสุขภาพ

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมกับศูนย์พัฒนาชุมชนศาลาลอย  และอาจารย์ คณะนักศึกษาเอแบค  จัดกิจกรรมวัยใส ห่วงใยสุขภาพ  ให้กับนักเรียน  มีกิจกรรมการล้างมือที่ถูกวิธี  การแปรงฟัน  การดูแลผม  เป็นต้น  คลิกดูภาพ

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

              โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  คลิกดูภาพ

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับทุนการศึกษา

             โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวฑิตา และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 6  ภายใต้ "กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง"  ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เขียนเรียงความในหัวข้อ  "ซื่อสัตย์ กตัญญู"  ซึ่ง ด.ช.ภูบดี  พลเสนา  ได้รับรางวัลนักเรียน "ซื่อสัตย์ กตัญญู" เป็นทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 58 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  คลิกดูภาพ


วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาชุมชนศาลาลอย อาจารย์ คณะนักศึกษาเอแบค  ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนพัฒนาศาลาลอย  คลิกดูภาพ

 


วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ คณะนักศึกษาเอแบค มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออก  คลิกดูภาพวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตรวจสุขภาพ

         โรงเรียนสุหร่าศาลาลอย ได้รับความอนุเคราะห์จากอนามัยศูนย์พัฒนาชุมชนศาลาลอย  ตรวจสุขภาพนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  คลิกดูภาพ

 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ห้องสมุดเคลื่อนที่

            โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมกับ สำนักการศึกษา จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับนักเรียนทุกวันอังคาร  คลิกดูภาพ