วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รับทุนการศึกษา

           โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  โดยครูสาริศา พิมพ์พันธ์ และครูชรินทร์ทิพย์  พานักเรียนเข้ารับทุนโครงการแม่อุปถัมภ์  และพบแม่อุปถัมถ์ที่ YWCA  คลิกดูภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมอบม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และศูนย์อนามัยวัดปากบ่อ 22  มาจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับนักเรียนแกนนำของโรงเรียน  คลิกดูภาพ

ประเมินสุขลักษณะโรงอาหาร

   โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ  และ ศูนย์อนามัยวัดปากบ่อ 22  มาประเมินสุขลักษณะโรงอาหาร  คลิกดูภาพวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ดร.ประยูร ครองยศ เยี่ยมเยียนโรงเรียน

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ได้รับเกียรติจาก ดร.ประยูร  ครองยศ  เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียน  คลิกดูภาพ

 


กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์

      โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรม  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559   คลิกดูภาพ

 


วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกดูภาพ

 
 
 


วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  เข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง  และมีโรงเรียนที่เข้าร่วม ประกอบด้วย
โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า  โรงเรียนคลองปักหลัก  โรงเรียนงามมานะ  โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์  โรงเรียนสุวิทย์เสรอนุสรณ์  โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์  โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  คลิกดูภาพ