วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

     โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 มีการจัดฐานกิจกรรม อาทิ ฟองมหัศจรรย์ เทียนไขดูดน้ำ กาวอากาศ รถลูกโป่ง จรวดขวดน้ำ เป็นต้น และยังมีการแสดง Sci Show  คลิกดูภาพ
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

      โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด คลิกดูภาพ
 


วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

SMART School

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย รับการประเมิน  SMART School  ปีการศึกษา 2557   คลิกดูภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2557  คลิกดูภาพ

 


วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปีการศึกษา 2557

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดสากล  ประจำปีการศึกษา 2557  ภายใต้โครงการ  รวมพลังชุมชน  ก้าวพ้นปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 3  ในกิจกรรมวันนี้มี คณะเจ้าหน้าที่จากกรมคุมประพฤติ  เขตพระโขนง,  ศูนย์อนามัยที่ 22 (วัดปากบ่อ) ร่วมมือกันจัดกิจกรรม   และได้รับเกียรติจากอิหม่ามสนิท  เอี่ยมฤทธิ์  ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนพัฒนาศาลาลอย มาเป็นประธานในพิธีเปิด  และแขกผู้มีเกียรติ ท่านผอ.อัจฉรา  ห่อสมบัติ  ผู้อำนวยการเขตประเวศ  มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  คลิกดูภาพวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์   คลิกดูภาพ

    
 


วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557