วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

SMART School

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย รับการประเมิน  SMART School  ปีการศึกษา 2557   คลิกดูภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2557  คลิกดูภาพ

 


วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปีการศึกษา 2557

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดสากล  ประจำปีการศึกษา 2557  ภายใต้โครงการ  รวมพลังชุมชน  ก้าวพ้นปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 3  ในกิจกรรมวันนี้มี คณะเจ้าหน้าที่จากกรมคุมประพฤติ  เขตพระโขนง,  ศูนย์อนามัยที่ 22 (วัดปากบ่อ) ร่วมมือกันจัดกิจกรรม   และได้รับเกียรติจากอิหม่ามสนิท  เอี่ยมฤทธิ์  ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนพัฒนาศาลาลอย มาเป็นประธานในพิธีเปิด  และแขกผู้มีเกียรติ ท่านผอ.อัจฉรา  ห่อสมบัติ  ผู้อำนวยการเขตประเวศ  มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  คลิกดูภาพวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์   คลิกดูภาพ

    
 


วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การแข่งขันกีฬานักเรียน เขตประเวศ

      ภาพการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน  เขตประเวศ  ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอยได้เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ  คลิกดูภาพ 

 


วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

           การเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ประจำปีการศึกษา 2557  มีนักเรียนเข้าสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 ทีม  และผลการนับคะแนน ปรากฏว่า ทีมของด.ญ.รุจิรา คุ้มม่วง ได้รับรับคแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  เป็นตัวแทนในสภานักเรียนโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกดูภาพ