วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

ตรวจสุขภาพชุมชนศาลาลอย

            โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ให้บริการสถานที่ในการตรวจสุขภาพให้กับชาวชุมชนศาลาลอย  โดยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ดูแล  คลิกดูภาพ
 


วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

รับการตรวจโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย รับการตรวจตามโครงการหลักสูตรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  คลิกดูภาพ

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แนะแนวการศึกษาต่อ

        โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ  มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ชั้นประถมศึกษาปี่ 6  คลิกดูภาพ
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อบรมป้องกันโรคเอดส์

       ศูนย์อนามัย วัดปากบ่อ มาอบรมความรู้การป้องกันโรคเอดส์ให้กับ นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  คลิกดูภาพ