วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

      โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมต้อนรับ  พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายสุธี  มากบุญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์  สมาชิกสภาพกรุงเทพมหานคร  นายจรูญ  มีธนาถาวร  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ดร.รอยล  จตรดอน  กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายณรงค์  จงแจ่มฟ้า  ผู้อำนวยการเขตประเวศ  พันเอกนพสิทธิ์  สิทธิพงษ์โสภณ  ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ  นางสาวดรุณี  อุปรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ  นางรสธารินทร์  อุ่นอนันต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ  คลิกดูภาพวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แข่งขันทักษะภาษาจีน

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน  ในระดับเครือข่ายโรงเรียนที่ 32  ประเภทการแข่งขัน  มีตอบคำถาม  คัดลายมือ  และเล่านิทาน  ณ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  ผลการแข่งขัน ด.ช.เอกรินทร์  มะหะหมัดตาเย็บ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การคัดลายมือ ระดับชั้น ป.5  คลิกดูภาพ


แข่งขันทักษะภาษาจีน

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน  ในระดับเครือข่ายโรงเรียนที่ 32  ณ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  คลิกดูภาพ
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

       โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกดูภาพ

 


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การแข่งขันทักษะวิชาวิทยาศาสตร์

           โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาวิทยาศาสตร์  เครือข่ายโรงเรียนที่ 32  ณ  โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์  คลิกดูภาพ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

       โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9  และศูนย์ยุติธรรมพัฒนาชุมชนศาลาลอย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  และวันต่อต้านยาเสพติดโลก  คลิกดูภาพ