วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

       โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกดูภาพ

 


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การแข่งขันทักษะวิชาวิทยาศาสตร์

           โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาวิทยาศาสตร์  เครือข่ายโรงเรียนที่ 32  ณ  โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์  คลิกดูภาพ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

       โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9  และศูนย์ยุติธรรมพัฒนาชุมชนศาลาลอย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  และวันต่อต้านยาเสพติดโลก  คลิกดูภาพวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ต้อนรับครูบรรจุใหม่  วิชาเอกภาษาไทย  ครูเกศรินทร์  ศิริชาติ  คลิกดูภาพ


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรม วันไหว้ครู

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกดูภาพวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ผู้ว่าออนไลน์

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  รับชมรายการผู้ว่าออนไลน์  ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกดูภาพวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559