วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม

   โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ได้ร่วมกับ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตประเวศ  ตามแผนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนก่อนเปิดเทอม  ปีการศึกษา 2559  การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน  ใส่ทรายที่มีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลาย  คลิกดูภาพประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

       โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 1 พฤษภาคม 2559  คลิกดูภาพ

 


วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

มหกรรมการศึกษา เขตประเวศ

    โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมจัดงานมหกรรมการศึกษา   เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  ณ พาราไดซ์พาร์ค  ระหว่างวันที่  23 - 25  มีนาคม  2559  คลิกดูภาพ

 


วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แนะแนวการศึกษาต่อ

      โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีโรงเรียนที่มาแนะแนวดังนี้  โรงเรียนอ้ามานะศึกษาศาสตร์  โรงเรียนมัธยมสุวิทย์ฯ   เป็นต้น  คลิกดูภาพวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สอบวัดระดับคุณภาพ

           โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดสอบวัดระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5  คลิกดูภาพมอบเกียรติบัตรผู้นำลูกเสือ-ยุวกาชาด

           โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนการฝึกอบรมผู้นำลูกเสือ-ยุวกาชาด  ของสำนักงานเขตประเวศ  ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกดูภาพวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Suraosalaloy Variety in Concert

       โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดงาน Suraosalaloy Variety in Concert  ภายใตัโครงการทักษะทางดนตรี  กับ KPN  โดยมี ท่าน ณรงค์ จงแจ่มฟ้า  เป็นประธานในพิธี  ดร.ประยูร  ครองยศ  คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  คลิกดูภาพ