วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

SMART School ครั้งที่ 1

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย รับการตรวจประเมินมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  SMART School  ครั้งที่ 1  คลิกดูภาพ

 
 


วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

       โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรม พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  คลิกดูภาพ

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกดูภาพ
 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติสาขาศาลจังหวัดพระโขนง  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกดูภาพ

 
 
 
 


วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แข่งขันกีฬา เขตประเวศ

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ร่วมลงแข่งขันกีฬากับทางเขตประเวศ จัดแข่งขันที่ ร.ร.มัธยมสุวิทย์  คลิกดูภาพ
 


วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรม Safety Tour to School

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมกับ บริษัท RICOH  จัดกิจกรรม Safety Tour to School  เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับชุมชน สอดคล้องกับการดำเนินการของโรงเรียนสังกัด กทม. ในโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  กิจกรรมครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรจากบริษัท RICOH  ที่มาให้ความรู้  คลิกดูภาพ

 


วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558