วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

กิจกรรม กีฬาสีเพื่อวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2559

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมกับ  โรงเรียนอ้ามานะห์ศึกษาศาสน์  จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในเพื่อวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2559  คลิกดูภาพ

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรมตามโครงการการเข้าค่ายพักแรกลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด 2 ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559  คลิกดูภาพ

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

            โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย  ระหว่างวันที่ 14 - 23 ธ.ค. 59  คลิกดูภาพวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรม อุ่นเครื่องฟุตบอล

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ได้รับเกียรติจากโรงเรียนอ้ามานะห์ศึกษาศาสน์  เข้าร่วมกิจกรรมอุ่นเครื่องฟุตบอล  จากการจัดกิจกรรมของ บริษัท ชุดกีฬา Eureka  คลิกดูภาพวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  เข้าร่วมกิจกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ของบริษัท ริโก้ (แห่งประเทศไทย) จำกัด  ในการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  โดย เด็กหญิงรินรดา  บุญประธรรม  หัวข้อ "การจัดการขยะแบบครบวงจร"  คลิกดูภาพ