วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

มอบรางวัลทุนการศึกษา

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย เช้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และภาษาจีน  ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การคัดลายมือภาษาจีน และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย  คลิกดูภาพงานอำลา อาลัย

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรมเกษียณมุทิตาจิต ท่านผอ.ณัฐวัฒน์ วีรภัทรังกูร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย คลิกดูภาพวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รับทุนการศึกษา

           โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  โดยครูสาริศา พิมพ์พันธ์ และครูชรินทร์ทิพย์  พานักเรียนเข้ารับทุนโครงการแม่อุปถัมภ์  และพบแม่อุปถัมถ์ที่ YWCA  คลิกดูภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมอบม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และศูนย์อนามัยวัดปากบ่อ 22  มาจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับนักเรียนแกนนำของโรงเรียน  คลิกดูภาพ

ประเมินสุขลักษณะโรงอาหาร

   โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ  และ ศูนย์อนามัยวัดปากบ่อ 22  มาประเมินสุขลักษณะโรงอาหาร  คลิกดูภาพวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ดร.ประยูร ครองยศ เยี่ยมเยียนโรงเรียน

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ได้รับเกียรติจาก ดร.ประยูร  ครองยศ  เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียน  คลิกดูภาพ

 


กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์

      โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรม  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559   คลิกดูภาพ