วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

มอบแว่นตาให้กับนักเรียน

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมโครงการมอบแว่นสายตา Sigth for kids  ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา  คลิกดูภาพวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ร่วมกับ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพื่อส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน  คลิกดูภาพ

 


วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

มอบรางวัลการแข่งขันทักษะ

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนและครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2558  ผลการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย เครือข่ายที่ 32 ในรายการการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ด.ญ.ณัฐวรา  ทะมะละ  และรายการอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ด.ช.เอกชัย  เชียงจันทร์ และด.ญ.รินรดา  บุญประธรรม
คลิกดูภาพ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รับการฉีดวัคซีน

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ  มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6  คลิกดูภาพ

 


วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

    โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2558  ซึ่งมีฐานกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษา อาทิ  การส่องกล้องจุลทรรศน์  บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ กล้องส่องทางไกล  เป็นต้น คลิกดูภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมลูกเสือ

      โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ในกิจกรรมการทำอาหาร  คลิกดูภาพ