วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติสาขาศาลจังหวัดพระโขนง  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกดูภาพ

 
 
 
 


วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชุมชนฉีดวัคซีน

   โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมกันชุมชนพัฒนาศาลาลอย เป็นสถานที่ในการให้บริการการฉีดวัคซีนกับคนในชุมชน  คลิกดูภาพ

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  และรับมอบตัวนักเรียน คลิกดูภาพวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แข่งขันคอมพิวเตอร์

      โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย เป็นสนามแข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 32  คลิกดูภาพ