วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  และรับมอบตัวนักเรียน คลิกดูภาพ

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แข่งขันคอมพิวเตอร์

      โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย เป็นสนามแข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 32  คลิกดูภาพ

แนะแนวการศึกษาต่อ

            โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ และโรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา  ในการมาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คลิกดูภาพ

 
 

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

งานประจำปีโรงเรียน พ.ศ.2558

             โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัด "งานประจำปีโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย พ.ศ. 2558"  เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการเขตประเวศ นางอัจฉรา ห่อสมบัติ มาเป็นประธานในพิธี  และขอขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้  คลิกดูภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รับการตรวจประเมิน

           โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย รับการตรวจประมินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและส่วนให้บริการ จากนางสาวรจนา พิริยะอนนท์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และคณะ   คลิกดูภาพ
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558" คือ ครูสุลักษณ์ กฤษดาเรืองศรี  และครูบุษบา เหล่าที  คลิกดูภาพ

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

เยี่ยมเยียนโรงเรียน

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  มีความรู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับ นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตประเวศ  และคณะ  ในการมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน  คลิกดูภาพ