วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

           โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  เข้าร่วม กิจกรรม TO BE NUMBER ONE รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนราชดำริ  คลิกดูภาพ กิจกรรม เดินรณรงค์สวมหมวกนิรภัยที่ชุมชนศาลาลอย

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์สวมหมวกนิรภัยที่ชุมชนศาลาลอย  คลิกดูภาพ

 


วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  มีโรงเรียนที่มาแนะแนวการศึกษา คือ  โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์  โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา คลิกดูภาพ

 


วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รับการตรวจประเมิน SMART School

           โรงเรียนสุเหร่าศาาลาลอย  รับการตรวจ การประเมินคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School)  คลิกดูภาพ

 
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สอบ o-net ป.6

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย พานักเรียนสอบ o-net ป.6 ณ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  คลิกดูภาพ


วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

กิจกรรม ภาษาจีน

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรม ภาษาจีน เนื่องในวันตรุษจีน  คลิกดูภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

กิจกรรม 7 เปอร์เซ็นต์ เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก

                 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  นำเสนอผลการจัดกิจกรรม 7 เปอร์เซ็นต์ เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก  คลิกดูภาพ