วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

งานประจำปีโรงเรียน พ.ศ.2560

            โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดงานประจำปีโรงเรียน พ.ศ.2560 การดื่มน้ำชาการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า  คลิกดูภาพ

 
 


วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

การประชุมสรุปงานโครงการริโก้ อีโคสคูล ปี 2016

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  เข้าร่วมการประชุมสรุปงานโครงการริโก้ อีโคสคูล ปี 2016  ณ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  คลิกดูภาพวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559

           โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559  ข้อสอบความสามารถด้านภาษา · ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ · ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล  คลิกดูภาพ
วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

ค่ายฝึกผู้นำลูกเสือ - ยุวกาชาด

  โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำลูกเสือ-ยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2560  ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ นพเกตุ) จ.ฉะเชิงเทรา คลิกดูภาพ

 


วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

ต้อนรับ ผอ.นภาพร หอมขจร

            โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  มีความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ ของโรงเรียน ท่านผอ.นภาพร  หอมขจร  คลิกดูภาพ


วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประเมินการอ่าน นร.ชั้นป.3-4

               โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  คลิกดูภาพ