วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ตรวจสุขภาพ

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 22 วัดปากบ่อ ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 6  คลิกดูภาพ


วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

งานประจำปีโรงเรียน พ.ศ.2561

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดงานประจำปีโรงเรียน พ.ศ.2561  โดยท่านอีหม่ามสนิท  เอี่ยมฤทธิ์  นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ประธานจัดงาน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมถึงชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมจัดงาน  โดยมีท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ นายโครงการ  เจียมจีรกุล  เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างสูง   คลิกดูภาพ

กิจกรรมกีฬาสีเพื่อวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

       โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560  คำขวัญวันเด็กปีนี้  "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"  คลิกดูภาพ


 


ทำบุญโรงเรียน

      โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย กำหนดทำบุญโรงเรียนในวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยทำพิธีทางศาสนาอิสลาม  คลิกดูภาพวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

งานประจำปีโรงเรียน พ.ศ.2560

            โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดงานประจำปีโรงเรียน พ.ศ.2560 การดื่มน้ำชาการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า  คลิกดูภาพ

 
 


วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

การประชุมสรุปงานโครงการริโก้ อีโคสคูล ปี 2016

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  เข้าร่วมการประชุมสรุปงานโครงการริโก้ อีโคสคูล ปี 2016  ณ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  คลิกดูภาพ